English (United States)
Call us! 512-349-0334 or (877) INDUSOFT

Monday, April 29, 2013

Objetos Activos 2

(28:57)

 

  • Casilla de Verificación o Check Box
  • Botón de Opción o Radio Button
  • Cuadro Combinado o Combo Box

Download