Português (Brasil)
Entre em contato conosco! (11) 3293-9139

segunda-feira, 19 de setembro de 2016

Clientes externos para InduSoft Web Studio

(1:05:45)

 

  • Explicación acerca de Thin Clients
  • Características/Arquitectura/Diferencias
  • Web Thin Client
    • Secure Viewer
    • Studio Mobile Access (SMA) a.k.a MA
  • Cuando usar cada tipo
  • Demonstración
  • Recursos adicionales

Download